The first texts are from an ambitous short story project that (alas) has been dormant for too long. In Danish.

Amerika
Lidet have jeg forudanet hvor vanskeligt og farligt det ville blive at rejse fra København til Hamburg.
Apparatet
Det tager sin tid at bygge at apparat, som det jeg havde sat mig for at bygge, men det er tid givet godt ud.
Indespærret
Jeg havde senere svært ved at se, hvad der havde fået mig til gå med på den afsindige plan.
Skibbrud
Herre. Vi er jeres allerydmygeste tjenere. Vi står foran jer, uden beskyttelse, uden én eneste jordisk besiddelse.

The following is a stream-of-consciousness sort-of rambling text. In Danish.

Shorts
Short stream-of-consciousness writing (in Danish)

And, finally, the output from using a writing prompt program.

Four exercises
Based on a writing-prompt program.